OUR STUDENTS

*Results may vary.

“มุขเรียนคอร์ส IELTS Advanced ค่ะ มุขต้องใช้คะแนน 6.5 เพื่อนำไปยื่นคะแนนที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษค่ะ ชอบเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาพาราไดม์เพราะอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนเป็นอย่างมาก อาจารย์เน้นให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนแบบเป็นกันเองไม่เครียดจนเกินไป ชอบที่อาจารย์ใส่ใจในการบ้านของนักเรียนทุกคน”

IELTS Score : 6.5

Nopasorn Sakulsuwan March 10, 2015

"พิมพ์เรียนคลาส TOEFL Advanced ค่ะ พิมพ์มาลองสอบวัดระดับกับสถาบันสอนภาษาพาราไดม์ แล้วได้ระดับ Advanced ตอนแรกกลัวว่าจะเรียนยาก แต่พอลงเรียนได้คอรส์นึงแล้ว ไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเพราะอาจารย์ผู้สอนเน้นการหลักความเข้าใจของรูปแบบประโยค และไวยากรณ์ที่ถูกต้อง บรรยากาศในห้องเรียนมีคนไม่เยอะ ทำให้อาจารย์แก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ละคนได้ตรงจุด การเรียน ระดับ Advanced ทำให้พิมเข้าใจ การ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คล่องเลยค่ะ"

TOEFL iBT Student

Pimploy Phromwet February 20, 2015

"ปั๊ปเรียนคอร์ส TOEFL ค่ะ เพิ่งลงเรียนที่พาราไดม์คอร์สแรกค่ะ รู้จักสถาบันสอนภาษาพาราไดม์เพราะเคยมาสอบ TOEFL ที่นี่ค่ะ ปั๊ปมีจุดอ่อนตรง Grammar มาเรียนที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์ทำให้เข้าใจถึงหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามรูปแบบของประโยค"

TOEFL iBT Student

Sirinya Bunchusanong November 20, 2014

“The teacher's background, style and dedication were magnificent and all the staff were friendly and made me feel at home. I was impressed by the free writing service as I could write as many essays as I wanted and get them marked. My IELTS Writing score improved from 5.5 to 6.5 and my listening score improved from 6.5 to band 8. Now I can go to Manchester Univeristy or University College London with an overall band 7. Paradigm is the place for you to achieve your goals”

IELTS Score : 7.0

Goeng Mun Lee September 20, 2014

"I joined studying at Paradigm for about 1 month in IELTS Activate Class. I found that my English teacher has been very helpful and has proven to be very capable teachers for improving my IELTS skills. I could get much more confidence in necessary skills for IELTS especially in speaking and writing than I was before.”

IELTS Score : 6.5

Kritsada Praditvorakhun April 15, 2014

"พวกเราต้องการคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยมีเวลาแค่ 2 อาทิตย์เท่านั้น เชื่อมั่นว่าพาราไดม์นี่แหละครับที่จะช่วยเราได้ เพราะอาจารย์ที่นี่เอาใจใส่เข้าใจปัญหาและช่วยแก้ไขให้ในทันที นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนครบครัน หากตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่และใช้บริการด้านการศึกษาที่นี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องได้คะแนนตามเป้าหมายแน่นอน”

IELTS Students

Phanapee & Naphapee Srivorarat March 17, 2014

"ดีนเลือกเรียนคอร์ส General English แบบตัวต่อตัวที่นี่ รู้สึกว่าสามารถเข้าใจและเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้านำไปใช้ คิดว่าที่นี่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาค่ะ"

Private English Student

Phanpiengduean Saraphat January 25, 2014

"I took private tutorials at Paradigm Language Institute and teachers helped me with my Statement of Purpose for Cambridge University. I was able to get an offer from Cambridge University partly because of the assistance from Paradigm"

IELTS Student

Naruemon Pratanwanich Cambridge University September 1, 2013

"เอ้เรียน English for work & life มา 2 เดือนครับเอ้มาเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาพาราไดม์ครับเอ้อยากจะปรับพื้นฐานเพื่อที่จะเรียนต่อในคอร์ส TOEFL ห้องเรียนของเอ้มีแต่ชาวต่างชาติครับทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น"

General English Student

Putthiporn Chunjongkolkul July 16, 2013