GRE Course

เรียน GRE ที่ไหนดี

คอร์สเตรียมสอบ GRE® เป็นคอร์สที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านอื่นนอกจากด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา หลักสูตรของเราจะเตรียมความพร้อมและแนะนำกลยุทธิ์พิชิตการทำข้อสอบรวมถึงฝึกการเขียนเชิงวิเคราะห์เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการสอบ

  • ทบทวนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเนื้อหาหลัก
  • เจาะลึกเนื้อหาในแต่ละส่วนพร้อมเคล็ดลับและเทคนิคในการทำข้อสอบ
  • พิชิตการทำแบบฝึกหัดต่างๆพร้อมฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบ

*Results may vary.

📢 Grand Premium Buffet 📢
เรียนแบบเหมาๆ ไม่จำกัดวิชา ภายใน 100 ชั่วโมง แบบตัวต่อตัว

🔥 ราคาพิเศษ 1xx,xxx บาท 🔥

✅ เลือกเรียนได้ทุกวิชา
✅ อาทิเช่น GED • SAT • IELTS • TOEFL iBT • TOEFL ITP • GRE และ GMAT เป็นต้น
✅ เลือกวันและเวลาที่สะดวกเรียนเองได้
✅ จะเรียนแบบ Onsite, Online หรือ Hybrid ก็แจ้งได้
✅ แบบฝึกหัดไม่จำกัด
✅ ปรึกษาเรื่องเรียนได้ตลอด

📌 พิเศษไปกว่านั้น ถ้าเรียนไม่หมด 100 ชั่วโมง สามารถโอนสิทธิให้ญาติหรือพี่น้องได้ 1 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📲 02-2558889 or 084-6621414

📢 พิเศษ! คลาสทดลองเรียน 2 ชั่วโมง 🎓

📌 Online
📌 Onsite
📌 Hybrid

👉 คอร์ส GRE 

🔥 ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,400 บาท) 🔥

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📲 02-2558889 or 084-6621414

 

 

SPECIAL PROMOTION
GRE
Courses Promotions Details Note
GRE
Private Course
คอร์สตัวต่อตัวปกติราคา ชม. ละ 2,200 บาท
• 20 ชม. 39,600 บาท (จาก 44,000 บาท)
• 30 ชม. 59,400 บาท (จาก 66,000 บาท)
• 40 ชม. 79,200 บาท (จาก 88,000 บาท)
• 50 ชม. ขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุด 30%
• สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
• เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา
• อาจารย์จะยึดจากพื้นฐานผู้เรียนเป็นหลัก
GRE
คลาสทดลองเรียน 2 ชั่วโมง
คอร์สเรียน 2 ชม.
• ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท
(จากราคาปกติ 4,400 บาท)
คลาสทดลองเรียน 2 ชั่วโมง
พาราไดม์ได้ออกแบบคอร์สเตรียมสอบ GRE
โดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ ดังนี้
คอร์สเรียน GRE Private Courses

คอร์สตัวต่อตัวที่พาราไดม์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในการสอบจริงหรือแม้แต่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คอร์สตัวต่อตัวนักเรียนสามารถจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม

  • เรียนตามทักษะความสามารถของนักเรียน: เพราะมีเพียงแค่นักเรียนและอาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากพาราไดม์เท่านั้น คำแนะนำและการเรียนการสอนจึงเป็นไปตามความเร็วในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนเอง ซึงอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิณระดับของนักเรียน รวมไปถึงความสามารถในการรับข้อมูลระหว่างการเรียนการสอน ซึ่งตัวนักเรียนสามารถถามคำถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่จะใช้เวลาให้มากขึ้นในส่วนที่อ่อนและรู้สึกว่ายาก นอกจากนั้นยังสามารถเร่งความเร็วในการเรียนการสอนหากรู้สึกว่าช้าไปได้อีกด้วย
  • เรียนในเวลาที่นักเรียนสะดวก: เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีเวลาว่างไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับตารางเรียนหรือตารางงานที่ทำอยู่ การเรียนตัวต่อตัวจึงช่วยเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนจัดตารางเรียนตามช่วงเวลาของตัวเองได้ แต่การเลื่อนหรือเปลี่ยนตารางเวลาจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลาเรียนจริง 24 ชั่วโมงเท่านั้น
  • สิ่งสำคัญคือนักเรียน: การเรียนตัวต่อตัวนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเอง เพราะไม่มีนักเรียนคนอื่นๆมาให้อาจารย์ต้องให้ความสนใจอย่างทั่วถึง อาจารย์จึงสามารถให้ความรู้และเทคนิคกับนักเรียนได้เต็ม 100% ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนจะตรงตามที่นักเรียนต้องการ

GRE Private Courses
One: One Private Tutoring at Paradigm provides the ultimate in effective instruction and convenience.

  • At Your Pace: With only you and an expert Paradigm tutor, instruction goes according to your personal speed. Your tutor will adjust the pace to your level and ability, and you can always feel free to ask questions, spend more time on a difficult area, or speed up if things are feeling slow.
  • On Your Time: Ideal for students with busy schedules, One: One Sessions can be scheduled to fit your busy life. Sessions can also be rescheduled if Paradigm is contacted 24 hours or more in advance.
  • All about You: Most importantly, One: One is all about you. With no other students to focus on, your tutor can give you 100% attention, making the learning process more fun and effective. Your studies will be specifically tailored to your needs.

 


GRE® (Graduate Record Examination)

GRE® (Graduate Record Examination) เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านอื่นนอกเหนือจากด้านบริหารธุรกิจที่ประเทศสหรัฐเอมริกา ลักษณะของข้อสอบจะวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Verbal Reasoning), ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Quantitative Reasoning), ความสามารถด้านการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing)

โครงสร้างข้อสอบ GRE® (Computer-based Test) 

1. คณิตศาสตร์ (Quantitative Reasoning): เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์, การแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เหตุผล จะมีจำนวนคำถามเท่าๆกันระหว่าง เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อ ใช้เวลาส่วนละ 30 นาที

2. ภาษาอังกฤษ (Verbal Reasoning): เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในด้านการวิเคราะห์,การประเมินบทความ และความสามารถในการหาข้อสรุป, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของประโยค เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อใช้เวลาส่วนละ 30 นาที

3. การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing): เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถการแสดงความคิดเห็นและการเสนอแนวคิด, การวิเคราะห์และวิจารณ์ รวมถึงการเสนอแนวคิดเพื่อใช้ในหัวข้ออภิปรายต่างๆ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนวิจารณ์บทความ ใช้เวลา 30 นาที และการเขียนแสดงความคิดเห็น ใช้เวลา 30 นาที

3.1) Unscored Section: ข้อสอบในส่วนที่ไม่สามารถระบุคะแนนได้ จะอยู่ในคำถามส่วนใดก็ได้

3.2) Research Section: ข้อสอบส่วนที่เป็นแบบสอบถามและไม่มีคะแนนให้ จะอยู่ในส่วนท้ายของข้อสอบ

คะแนนสอบ GRE® ในส่วนของคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เกณฑ์ของคะแนนอยู่ที่ 130-170 ส่วนคะแนนในส่วนของการเขียนวิเคราะห์ เกณฑ์ของคะแนนอยู่ที่ 0-6


ตารางเรียน GRE®

ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาที่สะดวกสำหรับคอร์สเรียนส่วนตัวได้ กรุณาสอบถามข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง
GRE® Course timetable:
Private class is now available. Please contact our staff for more information.
Tel: (662) 255 8889, (668) 4662 1414
Email: contact@paradigm-edu.com  |    Line ID: @paradigm.edu