FREE! Workshop

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น พาราไดม์มีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมานำเสนอ

"Free! Workshop"

นอกจากพาราไดม์จะมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นหลักสูตรหลักแล้ว พาราไดม์ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนทั้งผู้ที่เคยเรียนหรือยังไม่เคยเรียนกับพาราไดม์ได้เข้าร่วมทดลองเรียน ฟรี! กันอีกด้วย หากน้องๆคนไหนมีความสนใจต้องการทดลองเรียนหลักสูตรระยะสั้นกับทางสถาบันพาราไดม์ น้องๆสามารถติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์ตามลิงค์ของแต่ละกิจกรรมได้เลย

Free! IELTS Mock test

Free! IELTS Mock test

✅ สอบเสมือนจริง 4 skills 
✅ ประเมินคะแนนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
✅ จับเวลาตามจริง 

Free! SAT Practice Test

Free! SAT Practice test
สำหรับน้องๆที่ต้องการร่วมกิจกรรมทดลองเรียนและสอบ SAT ฟรี! กับพาราไดม์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดวัน/เวลา กับพี่ๆก่อนได้นะคะ

✅ จับเวลาตามจริง 
✅ ประเมินคะแนนจริง
✅ ติวโดยอาจารย์ผู้เชียวชาญ

หากต้องการสอบเพื่อประเมินทักษะตัวเอง Click!