OUR COURSES

Paradigm Education

พาราไดม์ เอ็ดดูเคชัน ตระหนักถึงการเรียนรู้ และความจำเป็นของการใช้ภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร หรือการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาเพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาขั้นที่สูงขึ้น ทางพาราไดม์จึงเปิดให้บริการสอนภาษาต่างๆโดยเน้นคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยและตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนจึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง พาราไดม์ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดยมีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนภาษาเกาหลี และ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

นอกจากนี้พาราไดม์ยังมีหลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS, IGCSE, IB และ A-Level สำหรับผู้เตรียมตัวไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษ และหลักสูตร SSAT, SAT, GMAT, GRE®, GED, TOEFL iBT® และ TOEFL ITP® สำหรับผู้เตรียมตัวไปเรียนต่อยังประเทศอเมริกานอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว พาราไดม์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง พาราไดม์จึงได้คัดสรรบุคคลากรที่เป็นเจ้าของภาษาและมีความเชี่ยวชาญในการสอนมานานหลายปี ดังนั้นครูผู้สอนทุกท่านจึงเข้าใจในความต้องการของนักเรียน และบริบทการพัฒนาภาษาของนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี


Language Courses


LANGUAGE COURSES

English, Korean and Thai languages

TEST PREPARATION COURSES

TEST PREPARATION COURSES

IELTS, TOEFL iBT®, TOEFL ITP®, GMAT, GRE® & SAT

TEST PREPARATION COURSES
 

FREE! ENGLISH WORKSHOP

Free! English Workshop at Paradigm Language in Bangkok, Thailand