OUR COURSES

Paradigm Education

สถาบันพาราไดม์ตระหนักถึงการเรียนรู้ และความจำเป็นของการใช้ภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร หรือการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาเพื่อนำไปต่อยอดในการศึกษาขั้นที่สูงขึ้น ทางสถาบันฯ จึงเปิดให้บริการสอนภาษาต่างๆโดยเน้นคุณภาพการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับให้เข้ากับยุคสมัยและตรงกับความต้องการของผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนจึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงสถาบันฯได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยมีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนภาษาเกาหลี และ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีหลักสูตรเตรียมตัวสอบ IELTS, IGCSE, IB และ A-Level สำหรับผู้เตรียมตัวไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษ และหลักสูตร SSAT, SAT, GMAT, GRE, GED, TOEFL iBT และ TOEFL ITP สำหรับผู้เตรียมตัวไปเรียนต่อยังประเทศอเมริกานอกจากการพัฒนาหลักสูตรแล้ว สถาบันฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับครูผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง พาราไดม์จึงได้คัดสรรบุคคลากรที่เป็นเจ้าของภาษาและมีความเชี่ยวชาญในการสอนมานานหลายปี ดังนั้นครูผู้สอนทุกท่านจึงเข้าใจในความต้องการของนักเรียน และบริบทการพัฒนาภาษาของนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี


Language Courses


LANGUAGE COURSES

English, Korean and Thai languages

TEST PREPARATION COURSES

TEST PREPARATION COURSES

IELTS, TOEFL iBT, TOEFL ITP, GMAT, GRE & SAT

TEST PREPARATION COURSES

FREE! ENGLISH WORKSHOP

Free! English Workshop at Paradigm Language in Bangkok, Thailand