Official IDP IELTS Test Centre

สอบ IELTS ที่ไหนดี

 

Paradigm Education ได้รับการตรวจสอบและรับรองจาก IDP เพื่อเป็นสถานที่จัดสอบ IELTS สำหรับผู้สอบทุกท่าน สถานที่ตั้งคือ อาคารอัลม่าลิ้งค์ ชั้นการเดินทางสามารถเดินทางมาโดย BTS (ชิดลม) หรือ รถยนต์ส่วนตัวได้   

IELTS Regular on Computer

IELTS UKVI on Computer

7,650 บาท

8,300 บาท

Register

Register

IELTS คืออะไร

IELTS (International English language Testing System) หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน IELTS ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัท องค์กรต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS  ยังเป็นที่ยอมรับมากกว่า 9,000 องค์กร ใน 135 ประเทศทั่วโลก

การสอบ IELTS มี 2 รูปแบบ คือ

 • แบบวิชาการ (IELTS Academic) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
 • แบบฝึกอบรมทั่วไป (IELTS General Training) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม

ผู้สอบสามารถเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วแต่กำหนดโดยแต่ละองค์กร

การสอบแบ่งเป็น 4 ทักษะ คือ

 • การฟัง (Listening) ใช้เวลา 30 นาที
 • การอ่าน (Reading) ใช้เวลา 60 นาที
 • การเขียน (Writing) ใช้เวลา 60 นาที
 • การพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที

ลักษณะของคะแนนจะเริ่มจาก 0.0-9.0 สำหรับผู้ที่จะนำผลสอบไปยื่นเรียนต่อ ควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัย

ข้อดีของการสอบ IELTS ที่ Paradigm Education

 • ข้อสอบเป็นข้อสอบชุดมาตรฐาน
 • เป็นการจัดสอบขนาดเล็ก รับจำนวนไม่เกิน 30 คนต่อการสอบ
 • จัดสอบ IELTS ทั้ง 4 skills ที่ พาราไดม์ เอ็ดดูเคชัน (ตึกอัลม่าลิ้งค์ ชั้น 2 )
 • การเดินทางสะดวก (สถานี BTS ชิดลม) หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถนำมาจอดที่ตึกอัลม่าลิ้งค์ได้ (จอดฟรี 4 ชั่วโมง)
 • มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือในการจองสอบ

ผู้สอบสามารถชำระค่าสอบได้หลายช่องทาง ดังนี้

 1. ผู้สอบสามารถชำระค่าสอบด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สถาบัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 2. ผู้สอบสามารถชำระค่าสอบด้วยการชำระเป็นเงินสดที่สถาบันได้โดยตรง
 3. ผู้สอบสามารถชำระค่าสอบด้วยช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคารตามบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่าง หลังจากผู้สอบทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบต้องส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินค่าสอบผ่านทาง Line@: @paradigm.edu หรือสามารถส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ contact@paradigm-test.com 
ชื่อธนาคารและสาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลชิดลม บจก. พาราไดม์ เอ็ดดูเคชัน 092-3-22576-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลชิดลม บจก. พาราไดม์ เอ็ดดูเคชัน 429-0-01156-4
ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต บจก. พาราไดม์ เอ็ดดูเคชัน 092-0-16475-7

การสมัครสอบ IELTS แบบออนไลน์

 • เข้าที่เว็บไซต์ : www.paradigm-edu.com/official-idp-ielts-test-centre/
 • กรอกรายละเอียดใบสมัครสอบ IELTS ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 • เลือกชนิดของการสอบ (IELTS on paper หรือ IELTS on computer) และ วัน/เวลา
 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ และส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง Line@: @paradigm.edu หรือสามารถส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ contact@paradigm-test.com (ในกรณีที่ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร)
 • หลังจากที่ชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ และยืนยันการสมัครสอบ
 • อีเมล์แจ้งเตือนจะได้รับอีกครั้งก่อนการสอบ
IELTS TEST DATES 2024
July August September
Day Date Day Date Day Date
Sunday 7 Sunday 4 Sunday 1
Sunday 14 Sunday 11 Sunday 8
Saturday 20 Saturday 17 Saturday 14
Sunday 21 Sunday 18 Sunday 15
Sunday 28 Sunday 25 Sunday 22
- - - - Sunday 29
October November December
Day Date Day Date Day Date
Sunday 6 Sunday 3 Sunday 1
Sunday 13 Sunday 10 Sunday 8
Sunday 20 Sunday 17 Sunday 15
Saturday 26 Saturday 23 Saturday 21
Sunday 27 Sunday 24 Sunday 22
- - - - Sunday 29
IELTS test taker handbook (EN version) IELTS test taker handbook (TH version)
Click here to download!  Click here to download!

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริง ซึ่งคุณจำเป็นต้องส่งเอกสารมาที่อีเมล์ contact@paradigm-test.com และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่ส่งไปที่อีเมล์ เพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณส่งหนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้) และในทางกลับกันสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 

แผนที่ Paradigm Education สถานที่สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ

Paradigm Education 25 Alma Link Building 2nd Floor, Chit Lom Alley, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330