GMAT Course

เรียน GMAT ที่ไหนดี

คอร์สเตรียมสอบ GMAT เป็นคอร์สที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา หลักสูตรของเราจะสอนเนื้อหาและเน้นเทคนิคต่างๆเพื่อพิชิตการทำข้อสอบของแต่ละส่วน

 • ทบทวนคณิตศาสตร์เบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเนื้อหาหลัก
 • เจาะลึกเนื้อหาในแต่ละส่วนพร้อมเคล็ดลับและเทคนิคในการทำข้อสอบ
 • พิชิตการทำแบบฝึกหัดต่างๆพร้อมฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบ

*Results may vary.

📢 Grand Premium Buffet 📢
เรียนแบบเหมาๆ ไม่จำกัดวิชา ภายใน 100 ชั่วโมง แบบตัวต่อตัว

🔥 ราคาพิเศษ 1xx,xxx บาท 🔥

✅ เลือกเรียนได้ทุกวิชา
✅ อาทิเช่น GED • SAT • IELTS • TOEFL iBT • TOEFL ITP • GRE และ GMAT เป็นต้น
✅ เลือกวันและเวลาที่สะดวกเรียนเองได้
✅ จะเรียนแบบ Onsite, Online หรือ Hybrid ก็แจ้งได้
✅ แบบฝึกหัดไม่จำกัด
✅ ปรึกษาเรื่องเรียนได้ตลอด

📌 พิเศษไปกว่านั้น ถ้าเรียนไม่หมด 100 ชั่วโมง สามารถโอนสิทธิให้ญาติหรือพี่น้องได้ 1 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📲 02-2558889 or 084-6621414

📢 พิเศษ! คลาสทดลองเรียน 2 ชั่วโมง 🎓

📌 Online
📌 Onsite
📌 Hybrid

👉 คอร์ส GMAT 

🔥 ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท (จากราคาปกติ 4,400 บาท) 🔥

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📲 02-2558889 or 084-6621414

 

 

SPECIAL PROMOTION
GMAT
Courses Promotions Details Note
GMAT
Private Course
คอร์สตัวต่อตัวปกติราคา ชม. ละ 2,200 บาท
• 20 ชม. 39,600 บาท (จาก 44,000 บาท)
• 30 ชม. 59,400 บาท (จาก 66,000 บาท)
• 40 ชม. 79,200 บาท (จาก 88,000 บาท)
• 50 ชม. ขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุด 30%
• สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้
• เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษา
• อาจารย์จะยึดจากพื้นฐานผู้เรียนเป็นหลัก
GMAT
คลาสทดลองเรียน 2 ชั่วโมง
คอร์สเรียน 2 ชม.
• ราคาพิเศษเพียง 3,500 บาท
(จากราคาปกติ 4,400 บาท)
คลาสทดลองเรียน 2 ชั่วโมง
พาราไดม์ได้ออกแบบคอร์สเตรียมสอบ GMAT
โดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ ดังนี้
คอร์สเรียน GMAT Private Courses

คอร์สตัวต่อตัวที่พาราไดม์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในการสอบจริงหรือแม้แต่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน คอร์สตัวต่อตัวนักเรียนสามารถจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม

 • เรียนตามทักษะความสามารถของนักเรียน: เพราะมีเพียงแค่นักเรียนและอาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากพาราไดม์เท่านั้น คำแนะนำและการเรียนการสอนจึงเป็นไปตามความเร็วในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนเอง ซึงอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิณระดับของนักเรียน รวมไปถึงความสามารถในการรับข้อมูลระหว่างการเรียนการสอน ซึ่งตัวนักเรียนสามารถถามคำถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่จะใช้เวลาให้มากขึ้นในส่วนที่อ่อนและรู้สึกว่ายาก นอกจากนั้นยังสามารถเร่งความเร็วในการเรียนการสอนหากรู้สึกว่าช้าไปได้อีกด้วย
 • เรียนในเวลาที่นักเรียนสะดวก: เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีเวลาว่างไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับตารางเรียนหรือตารางงานที่ทำอยู่ การเรียนตัวต่อตัวจึงช่วยเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนจัดตารางเรียนตามช่วงเวลาของตัวเองได้ แต่การเลื่อนหรือเปลี่ยนตารางเวลาจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลาเรียนจริง 24 ชั่วโมงเท่านั้น
 • สิ่งสำคัญคือนักเรียน: การเรียนตัวต่อตัวนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเอง เพราะไม่มีนักเรียนคนอื่นๆมาให้อาจารย์ต้องให้ความสนใจอย่างทั่วถึง อาจารย์จึงสามารถให้ความรู้และเทคนิคกับนักเรียนได้เต็ม 100% ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนจะตรงตามที่นักเรียนต้องการ

GMAT Private Courses
One: One Private Tutoring at Paradigm provides the ultimate in effective instruction and convenience.

 • At Your Pace: With only you and an expert Paradigm tutor, instruction goes according to your personal speed. Your tutor will adjust the pace to your level and ability, and you can always feel free to ask questions, spend more time on a difficult area, or speed up if things are feeling slow.
 • On Your Time: Ideal for students with busy schedules, One: One Sessions can be scheduled to fit your busy life. Sessions can also be rescheduled if Paradigm is contacted 24 hours or more in advance.
 • All about You: Most importantly, One: One is all about you. With no other students to focus on, your tutor can give you 100% attention, making the learning process more fun and effective. Your studies will be specifically tailored to your needs.

 


The GMAT® Exam is 30 Minutes Shorter

There’s an even better reason to take the GMAT® exam. The GMAT® exam is now a half hour shorter, saving you valuable time.

The time savings will mostly be on the Quantitative and Verbal sections. We’ve streamlined these sections to take less time and have fewer questions. We also removed some of the tutorial screens from the beginning of the exam.

The exam content and the time you have per question won’t change. The exam will be scored the same, and it’s still a proven indicator of your ability to succeed in business school. It is the same GMAT exam with the same quality you expect – just shorter by a half hour.

We shortened the exam to provide a better test-taking experience. To give you the most realistic preparation experience, our official full-length practice exams will be updated no later than April 30 to reflect the pacing of the shorter test. We want you to be confident and fully prepared to do your best on test day.

There are many reasons to take the GMAT exam. For one, it’s the most widely used exam for graduate business school admissions. Now add another reason – it’s a half hour shorter. If you’re serious about business school, take the exam that puts your most relevant skills in the spotlight and get 30 minutes back in your day.

May 2, 2018

Source: https://www.mba.com/global/the-gmat-blog-hub/the-official-gmat-blog/2018/april/gmat-exam-30-minutes-shorter.aspx


GMAT (Graduate Management Admission Test)

GMAT (Graduate Management Admission Test) เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐานทั่วโลก ลักษณะของข้อสอบเป็นการวัดความรู้คณิตศาสตร์ (Quantitative), ความรู้ภาษาอังกฤษ (Verbal) และความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment)

คอร์สเตรียมสอบ GMAT เป็นคอร์สที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา หลักสูตรของเราจะสอนเนื้อหาและเน้นเทคนิคต่างๆเพื่อพิชิตการทำข้อสอบของแต่ละส่วนซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 39 ชั่วโมง

 • ทบทวนคณิตศาสตร์เบื้องต้นเพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเนื้อหาหลัก
 • เจาะลึกเนื้อหาในแต่ละส่วนพร้อมเคล็ดลับและเทคนิคในการทำข้อสอบ
 • พิชิตการทำแบบฝึกหัดต่างๆพร้อมฝึกจับเวลาในการทำข้อสอบ

โครงสร้างข้อสอบ GMAT

ข้อสอบประกอบไปด้วย 3 ส่วน

1. คณิตศาสตร์ (Quantitative): เป็นข้อสอบที่วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Problem Solving 24 คำถาม และ Data Sufficiency 13 คำถาม

2. ภาษาอังกฤษ (Verbal): เป็นข้อสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Reading Comprehension 14 คำถาม, Critical Reading 14 คำถาม และ Sentence Correction 13 คำถาม

3. ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment): จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

3.1) การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ (essay) 1 ข้อใช้เวลา 30 นาที

3.2) การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ข้อสอบจะมี 12 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

การสอบ GMAT จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Adaptive Test) คำถามของข้อสอบส่วนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายความว่าคอมพิวเตอร์จะทำการเลือกคำถามให้โดยยึดคำตอบของผู้สอบในคำถามก่อนหน้านั้นเป็นหลัก คะแนนของผู้สอนจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคำถามและจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง

คะแนนรวมทั้งหมดระหว่าง 200-800 คะแนน ผู้สอบสามารถทราบผลคะแนนสอบอย่างไม่เป็นทางการในส่วนของคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้ทันทีหลังสิ้นสุดการสอบ ผลคะแนนสอบอย่างเป็นทางการที่รวมคะแนนจากการสอบทั้งหมดจะได้รับการประกาศ 3 อาทิตย์หลังวันสอบ และผลคะแนนมีอายุ 5 ปี


ตารางเรียน GMAT
ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาที่สะดวกสำหรับคอร์สเรียนส่วนตัวได้ กรุณาสอบถามข้อมูลได้กับเจ้าหน้าที่โดยตรง
GMAT Course timetable:
Private class is now available. Please contact our staff for more information.
Tel: (662) 255 8889, (668) 4662 1414
Email: contact@paradigm-edu.com  |    Line ID: @paradigm.edu