IELTS COURSES

เรียน IELTS ที่ไหนดี

คอร์สเตรียมสอบ IELTS ของพาราไดม์เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน ให้ได้ตรงกับมาตรฐานของการสอบ IELTS หลักสูตรของพาราไดม์นั้นจะประกอบไปด้วยคอร์สเรียนที่หลากหลายซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆและเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้ดีในแต่ละทักษะ
*Results may vary.

📢 IELTS Promotion รับส่วนลด 15% 📖
🔥ราคาพิเศษทั้งแบบ Group & Private

📍สอบ Mock test ครบทั้ง 4 ทักษะ
📍เรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์
📍ตรวจ writing ไม่จำกัดและมีแบบฝึกหัดเสริมมากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📲 02-2558889 or 084-6621414

🎓 IELTS Intensive Online Course (6 Hours) 🎓
📢 Sunday (9.00-12.00 & 19.00-22.00) 📢

📌 เรียนครบทั้ง 4 ทักษะ
📌 เรียนจบภายใน 1 วัน
📌 เน้นเทคนิคในการทำข้อสอบ
📌 แบบฝึกหัดเสริมออนไลน์

คลิก!เพื่อลงทะเบียนสมัครเรียน ▶️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📲 02-2558889 or 084-6621414

🗓 IELTS on Computer 💻 Test Dates (December 2022) 🗓
ที่ Paradigm Education (ชิดลม) ตึกอัลม่าลิ้งค์ ชั้น 2

การเดินทาง
🚈 สามารถเดินทางด้วย BTS ลงสถานีชิดลม ออกประตูทางออกที่ 3
🚗 สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ ขับมาเส้นถนนเพชรบุรี ตัดใหม่ และเลี้ยวเข้าซอยชิดลม สามารถนำรถขึ้นมาจอดที่ตึกอัลม่าลิ้งค์

คลิก!เพื่อลงทะเบียนสมัครสอบ ▶️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📲 02-2558889 or 084-6621414
พาราไดม์ได้ออกแบบคอร์สเตรียมสอบ IELTS
โดยมุ่งเน้นให้ผู้สอบสามารถทำข้อสอบให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ ดังนี้
คอร์สเรียน IELTS Masterplan I - III (30) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ใน 4 ทักษะ

IELTS Masterplan I – III  
IELTS Masterplan I - III คือคอร์ส IELTS ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้สอบ IELTS ที่ต้องการพัฒนาทุกทักษะในเวลาจำกัด พร้อมทั้งเจาะ เน้น ทักษะที่ต้องการเสริม โดยคอร์สเรียนนี้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับละ 30 ชั่วโมง กลุ่มเล็ก

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคในการทำสอบทั้ง 4 ทักษะ พร้อมแบบฝึกหัดฝึกฝนพิเศษในส่วน Listening และ Reading รวมทั้งฝึกฝนทักษะ Writing แบบ Unlimited

IELTS Masterplan I – III
It is affordable of 30 hours of small class size.

Course Content
Focus on techniques (tips & tricks) and 4 skills improvement. Writing and speaking will be the main focus of the 4 skills in the class. Reading and listening techniques will be included but most of the practice for these skills will be given as homework.
Unlimited writing practice and assessment

Course Materials
Special online content for reading, listening, and extra practice questions. There will also be educational videos.

คอร์สเรียน IELTS Exclusive-Writing Focus (30 ชั่วโมง)

IELTS Exclusive Writing 

คอร์ส IELTS Exclusive WRITING  (30 ชั่วโมง) เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบหรือผู้ที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว และคะแนนในส่วนของทักษะการเขียนยังได้ไม่ดีเท่าที่ควร  หลักสูตรนี้จะสอนในส่วนของข้อสอบการเขียนทั้ง Task 1 และ Task 2  ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนเทคนิคการเขียนสำหรับการเขียนอธิบายข้อมูลในส่วนที่ 1และการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในส่วนที่ 2 ภายในเวลาที่จำกัด  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักไวยากรณ์ที่สำคัญและโครงสร้างประโยคที่จำเป็นในการเขียน  อีกทั้งจะได้เรียนรู้การอ่านกราฟ แผนภูมิ แผนภาพต่างๆ และคำศัพท์เฉพาะที่ใช้การอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง

IELTS Exclusive Writing 

This excellent writing course covers every aspect of the IELTS Writing test with highly experienced writing teachers. Gives you vital strategies for Task 1 and Task 2

 • Teaches clear and effective ways to write reports and essays
 • Develops grammar in context with guided writing on a wide range of topics
 • Builds your academic vocabulary
 • End of course test and counseling

This course will give you all the tools to take the IELTS writing test.

คอร์สเรียน IELTS Private Courses

คอร์สตัวต่อตัวที่พาราไดม์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในการสอบจริงหรือแม้แต่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

คอร์สตัวต่อตัวนักเรียนสามารถจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม

 • เรียนตามทักษะความสามารถของนักเรียน: เพราะมีเพียงแค่นักเรียนและอาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากพาราไดม์เท่านั้น คำแนะนำและการเรียนการสอนจึงเป็นไปตามความเร็วในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนเอง ซึงอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิณระดับของนักเรียน รวมไปถึงความสามารถในการรับข้อมูลระหว่างการเรียนการสอน ซึ่งตัวนักเรียนสามารถถามคำถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่จะใช้เวลาให้มากขึ้นในส่วนที่อ่อนและรู้สึกว่ายาก นอกจากนั้นยังสามารถเร่งความเร็วในการเรียนการสอนหากรู้สึกว่าช้าไปได้อีกด้วย
 • เรียนในเวลาที่นักเรียนสะดวก: เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีเวลาว่างไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับตารางเรียนหรือตารางงานที่ทำอยู่ การเรียนตัวต่อตัวจึงช่วยเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนจัดตารางเรียนตามช่วงเวลาของตัวเองได้ แต่การเลื่อนหรือเปลี่ยนตารางเวลาจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลาเรียนจริง 24 ชั่วโมงเท่านั้น
 • สิ่งสำคัญคือนักเรียน: การเรียนตัวต่อตัวนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเอง เพราะไม่มีนักเรียนคนอื่นๆมาให้อาจารย์ต้องให้ความสนใจอย่างทั่วถึง อาจารย์จึงสามารถให้ความรู้และเทคนิคกับนักเรียนได้เต็ม 100% ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนจะตรงตามที่นักเรียนต้องการ

IELTS Private Courses
One: One Private Tutoring at Paradigm provides the ultimate in effective instruction and convenience.

 • At Your Pace: With only you and an expert Paradigm tutor, instruction goes according to your personal speed. Your tutor will adjust the pace to your level and ability, and you can always feel free to ask questions, spend more time on a difficult area, or speed up if things are feeling slow.
 • On Your Time: Ideal for students with busy schedules, One: One Sessions can be scheduled to fit your busy life. Sessions can also be rescheduled if Paradigm is contacted 24 hours or more in advance.
 • All about You: Most importantly, One: One is all about you. With no other students to focus on, your tutor can give you 100% attention, making the learning process more fun and effective. Your studies will be specifically tailored to your needs.

เหมาะสำหรับ:

 • นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย หรือทวีปยุโรป
 • นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยในประเทศ
 • นักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

พาราไดม์รับประกัน:

 • อาจารย์เจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ
 • สื่อการเรียนการสอนชั้นเยี่ยม
 • ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพร้อมคำแนะนำ
 • คลาสเรียนกลุ่มเล็ก
 • แบบฝึกหัดจากข้อสอบเก่า

IELTS คืออะไร

IELTS (International English language Testing System) หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ไอเอลได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัท องค์กรต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ไอเอล ยังเป็นที่ยอมรับมากกว่า 9,000 องค์กร ใน 135 ประเทศทั่วโลก

การสอบ ไอเอล มี 2 รูปแบบคือ แบบวิชาการ (ไอเอล Academic) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแบบฝึกอบรมทั่วไป (ไอเอล General Training) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม ผู้สอบสามารถเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วแต่กำหนดโดยแต่ละองค์กร

การสอบจะแบ่งเป็น 4 ทักษะเริ่มจาก การฟัง (Listening) ใช้เวลา 30 นาที, การอ่าน (Reading) ใช้เวลา 60 นาที, การเขียน (Writing) ใช้เวลา 60 นาทีการพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที ลักษณะของคะแนนจะเริ่มจาก 0.0-9.0 สำหรับผู้ที่จะนำผลสอบไปยื่นเรียนต่อ ควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัย

การสมัคร สอบ IELTS

Paradigm Education เป็นศูนย์รับลงทะเบียนสอบ ไอเอล ของบริติชเคานซิล และไอดีพี ผู้สอบสามารถติดต่อสถาบันโดยเตรียมเอกสารและสมัครสอบกับทางสถาบันได้ในเวลาทำการ

The International English Language Testing System,[6] or IELTS /ˈaɪ.ɛlts/, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment,[6] and was established in 1989. IELTS is one of the major English-language tests in the world, others being the TOEFL, TOEIC and OPI/OPIc.

By most Australian, British, Canadian and New Zealand academic institutions IELTS is accepted, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organisations across the world.

IELTS is the only Secure English Language Test approved by UK Visas and Immigration (UKVI) for visa customers applying both outside and inside the UK. It is also a requirement for immigration to Australia and New Zealand. In Canada, IELTS, TEF, or CELPIP are accepted by the immigration authority.

No minimum score is required to pass the test. An IELTS result or Test Report Form is issued to all test takers with a score from "band 1" ("non-user") to "band 9" ("expert user") and each institution sets a different threshold. There is also a "band 0" score for those who did not attempt the test. Institutions are advised not to consider a report older than two years to be valid, unless the user proves that they have worked to maintain their level.[8][9]

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/International_English_Language_Testing_System

IELTS UKVI คืออะไร

การสอบ ไอเอล UKVI

การสอบ ไอเอล เป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ ไอเอล เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ ไอเอล กับศูนย์สอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)

หากต้องการเช็คว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสอบ ไอเอล เพื่อวีซ่า UKVI หรือไม่ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับใด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามระดับที่สถาบันกำหนดไว้ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่งของอังกฤษยอมรับผลการทดสอบของ ไอเอล ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาสามารถสมัครขอเข้าเรียนได้โดยใช้ผลการทดสอบ ไอเอล จากสถานที่ให้บริการทดสอบ ไอเอล แห่งใดก็ได้จำนวน 1,000 แห่งทั่วโลก

คำอธิบาย CEFR ที่ต้องใช้ ทักษะ การสอบ ไอเอล และคะแนนที่ใช้
Tier 1 (General) visaวีซ่า Tier 1 ประเภททั่วไป C1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – Band 7.0
Tier 1 (Exceptional Talent) visaวีซ่า Tier 1 ประเภทความสามารถพิเศษ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 1 (Entrepreneur) visaวีซ่า Tier 1 สำหรับผู้ประกอบการ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 1 (Graduate Entrepreneur) visaวีซ่า Tier 1 สำหรับผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองของอังกฤษ B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 2 (General) visaวีซ่า Tier 2 ประเภททั่วไป B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.0
Tier 2 (Sportsperson) visaวีซ่า Tier 2 สำหรับนักกีฬา A1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.01
Tier 2 (Minister of Religion) visaวีซ่า Tier 2 สำหรับนักบวช หรือผู้ที่ทำงานในองค์กรศาสนา B2 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.5
Tier 4 (General) student visa – below degree levelวีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี B1 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.03
Tier 4 (General) student visa – below degree levelวีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  

 

 

อ่าน, เขียน, พูด และฟัง

ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 4.03
Tier 4 (General) student visa – degree level and above (see above)วีซ่า Tier 4 สำหรับนักเรียน (ประเภททั่วไป) ระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี (ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง) B2 อ่าน, เขียน, พูด และฟัง ไอเอล รวมทุกทักษะ และคะแนนในแต่ละทักษะ ทั้ง 4 ทักษะ – 5.53
Family of a settled person visaวีซ่าประเภทผู้อาศัยอยู่กับครอบครัว A1 พูดและฟัง ผ่าน ไอเอล Life Skills ในระดับ A1
Indefinite leave to remain (to settle) or citizenship2วีซ่าเพื่อการตั้งถิ่นฐาน หรือ เป็นพลเมือง B1 พูดและฟัง ผ่าน ไอเอล Life Skills ในระดับ B1

 

สอบได้บ่อยแค่ไหน

สามารถสอบได้บ่อยตามที่ต้องการ เนื่องจากไม่มีการจำกัดจำนวนครั้งในการสอบ ไอเอล ใหม่

สำหรับผู้สมัคร ไอเอล Life Skills เท่านั้น : ผู้สมัครคนใดที่ได้ทดสอบ ไอเอล Life Skills มาแล้วและผ่านเกณฑ์การสอบแล้วด้วย จะไม่สามารถสอบใหม่ได้ในระดับที่เคยสอบไว้ ภายในระยะเวลา 2 ปี

 

การสอบ ไอเอล ปัจจุบันแตกต่างจากการสอบ ไอเอล UKVI อย่างไร

แบบฟอร์มรายงานผลการทดสอบจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าสอบ ได้เข้าร่วมการทดสอบในรอบสอบ ไอเอล UK Visa ทั้งนี้ รูปแบบการทดสอบจริงนั้น จะเหมือนกันทั้งหมด – เนื้อหาเดียวกัน, ผู้ตรวจข้อสอบท่านเดียวกัน, รูปแบบเหมือนกัน, ระดับของความยากง่ายเท่ากัน, ระบบการให้คะแนนระบบเดียวกัน เป็นต้น

 

ค่าสมัครสอบเท่าไหร่

ค่าสมัครสอบ ไอเอล UKVI สำหรับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ผู้สอบสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ielts.idp.com

Sources: ielts.org and Britishcouncil.or.th