TOEFL ITP COURSES

เรียน TOEFL ITP ที่ไหนดี

คอร์สเตรียมสอบ TOEFL ITP ของพาราไดม์เป็นคอร์สที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับข้อสอบในแต่ละปีส่งผลทำให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรของพาราไดม์เน้นการสอนเทคนิคและกลยุทธ์ความรู้ต่างๆ เพื่อผู้เรียนจะได้มีความพร้อมและมีความมั่นใจยิ่งขึ้นก่อนลงสนามสอบจริง
*Results may vary.

🔥TOEFL ITP Intensive 6 hours Group Course (ONLINE 💻) 🤩
คอร์สเรียน TOEFL ITP Online พร้อมสอบ! 🎓

📢Special Promotion 4,900 บาท (รวมค่าสอบ 1,800 บาท)‼️

📌 เรียนสดออนไลน์
📌 เน้นการทบทวนเนื้อหาและเทคนิคในการสอบ
📌 Online Content สำหรับฝึกฝนหลังจบคอร์ส

คลิก!เพื่อลงทะเบียนสมัครเรียน ▶️

สอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนได้ที่
📲 No. 084-6621414 or 089-7651910
Line@: @paradigm.edu

🎉 2021 Special Promotion 🎉

สมัครสอบ TOEFL ITP ที่ศูนย์สอบพาราไดม์

📍เพียง 1,600 บาท ต่อรอบการสอบ📍(จากราคาปกติ 1,800 บาท)

ทุกวันที่ 8, 18 และ 28 ของทุกเดือนตลอดปี 2021 นี้

คลิก!จองสอบและดูรายละเอียด▶️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่📱
02-255-8889 or 092-063-5599
พาราไดม์ได้ออกแบบคอร์สเตรียมสอบ TOEFL ITP
สำหรับผู้สอบที่ต้องการเพิ่มคะแนนเพื่อให้ได้คะแนนตามที่ต้องการ ดังนี้
TOEFL ITP Intensive Course (6 hours) : Sat & Sun

สอนโดยอาจารย์คนไทยที่มีประสบการณ์ในด้านการสอนคอร์สเตรียมตัวสอบโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยไม่มีปัญหาทางภาษามาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ นอกจากนี้คอร์ส TOEFL ITP Intensive ยังตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวสอบในระยะเวลาอันสั้น เปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันละ 6 ชั่วโมงโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้วันใดวันหนึ่งตามตารางเวลาที่สะดวก

Hours Module Focus
Hour: 1-3 Grammar & Structure techniques
Exercises & Practice
Wrap up with Q&A
Hour: 4-6 Reading techniques
Exercises & Practice
Wrap up with Q&A

 

TOEFL ITP Private Course (one-on-one)

คอร์สตัวต่อตัวที่พาราไดม์ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้ในการสอบจริงหรือแม้แต่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

คอร์สตัวต่อตัวนักเรียนสามารถจัดเวลาได้ตามความเหมาะสม

  • เรียนตามทักษะความสามารถของนักเรียน: เพราะมีเพียงแค่นักเรียนและอาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากพาราไดม์เท่านั้น คำแนะนำและการเรียนการสอนจึงเป็นไปตามความเร็วในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนเอง ซึงอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิณระดับของนักเรียน รวมไปถึงความสามารถในการรับข้อมูลระหว่างการเรียนการสอน ซึ่งตัวนักเรียนสามารถถามคำถามอาจารย์ได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่จะใช้เวลาให้มากขึ้นในส่วนที่อ่อนและรู้สึกว่ายาก นอกจากนั้นยังสามารถเร่งความเร็วในการเรียนการสอนหากรู้สึกว่าช้าไปได้อีกด้วย
  • เรียนในเวลาที่นักเรียนสะดวก: เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีเวลาว่างไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับตารางเรียนหรือตารางงานที่ทำอยู่ การเรียนตัวต่อตัวจึงช่วยเอื้อประโยชน์ให้นักเรียนจัดตารางเรียนตามช่วงเวลาของตัวเองได้ แต่การเลื่อนหรือเปลี่ยนตารางเวลาจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเวลาเรียนจริง 24 ชั่วโมงเท่านั้น
  • สิ่งสำคัญคือนักเรียน: การเรียนตัวต่อตัวนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือตัวนักเรียนเอง เพราะไม่มีนักเรียนคนอื่นๆมาให้อาจารย์ต้องให้ความสนใจอย่างทั่วถึง อาจารย์จึงสามารถให้ความรู้และเทคนิคกับนักเรียนได้เต็ม 100% ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนจะตรงตามที่นักเรียนต้องการ

One: One Private Tutoring at Paradigm provides the ultimate in effective instruction and convenience.

  • At Your Pace: With only you and an expert Paradigm tutor, instruction goes according to your personal speed. Your tutor will adjust the pace to your level and ability, and you can always feel free to ask questions, spend more time on a difficult area, or speed up if things are feeling slow.
  • On Your Time: Ideal for students with busy schedules, One: One Sessions can be scheduled to fit your busy life. Sessions can also be rescheduled if Paradigm is contacted 24 hours or more in advance.
  • All about You: Most importantly, One: One is all about you. With no other students to focus on, your tutor can give you 100% attention, making the learning process more fun and effective. Your studies will be specifically tailored to your needs.

TOEFL ITP คือ อะไร?

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เป็นข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการให้แก่บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อนำผลสอบไปใช้ในการศึกษาต่อตามมาตรฐานสากล

โครงสร้างข้อสอบ

TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบปรนัย (Multiple Choice) ใช้เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

  • ส่วนที่ 1 : การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)
  • ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)
  • ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)

คอร์สเตรียมสอบ TOEFL ITP ของพาราไดม์เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียน ให้ได้ตรงกับมาตรฐานของการสอบ ETS หลักสูตรของพาราไดม์ประกอบด้วยคอร์สเรียนที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะและเรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้นักเรียนสามารถทำข้อสอบได้ดีในแต่ละทักษะ ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้ทำการฝึกฝนและทำความเข้าใจกับโครงสร้างข้อสอบทั้ง 3 ส่วน เพื่อผู้เรียนจะได้มีความพร้อมและมีความมั่นใจยิ่งขึ้นก่อนลงสนามสอบจริง