KOREAN COURSE AT KYUNG HEE

คอร์สเรียนภาษาเกาหลีที่สถาบันพาราไดม์ประกอบไปด้วยหลักสูตรที่หลายทั้ง อีกทั้งสถาบันพาราไดม์เป็นพันธมิตรที่ดีกับทางมหาวิทยาลัยคยองฮี ประเทศเกาหลี ผู้เรียนที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีและอยากที่จะสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรของชาวเกาหลี สามารถลงเรียนคอร์สภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยคยองฮี วิทยาเขตกรุงโซลได้

แนะนำมหาวิทยาลัยคยองฮี
มหาวิทยาลัยคยองฮี เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี คศ. 1949 โดยมีสโลแกนประจำมหาวิทยาลัยว่า ‘ริเริ่มโลกแห่งวัฒนธรรม’ โดยนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความเป็นสากลขึ้นมาโดย ตลอดพร้อมกับการพัฒนาระบบการศึกษาแบบครบวงจรตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอกจนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสามมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศเกาหลี มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือวิทยาเขตกรุงโซล วิทยาเขตซูวอน และวิทยาเขตคังนึง มีคณะที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 23 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย 23 วิทยาลัย รวมมีสาขาที่เปิดสอนทั้งหมด 90 สาขาวิชา ยมหาวิทยาลัยคยองฮียังมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรด้านการแพทย์ครบทั้ง 5 สาย อันได้แก่ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ แพทย์แผนตะวันออก เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์

สถาบันมหาวิทยาลัยคยองฮี ทำหน้าที่ในการเป็น ‘ประตูเปิดออกสู่การพบกับภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย’ ตามสโลแกนของมหาวิทยาลัยที่ว่า ‘ริเริ่มโลกแห่งวัฒนธรรม’ ด้วยการเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีแก่นักเรียนต่างชาติและนักเรียนชาวเกาหลีโพ้นทะเลปีละกว่า 6,000 คนจาก 80 ประเทศทั่วโลก โดยสถาบันยังมีวิสัยทัศน์ของสถาบันเอง นั่นคือ ‘เป็นโลกแห่งศาสตร์การสื่อสาร’ อีกด้วย

หลักสูตรภาษาเกาหลีของแผนกภาษาเกาหลีซึ่งสังกัดอยู่ในสถาบันภาษาเริ่มเปิดสอนครั้งแรกในปี 1993 เพื่อสอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีแก่นักเรียนต่างชาติที่มาจากหลากหลายประเทศอย่างเป็นระบบ และด้วยความสำเร็จของหลักสูตรดังกล่าวนี้ ทำให้สถาบันได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลเกาหลี ตลอดจน บริษัทเอกชนต่างๆ ให้จัดหลักสูตรอบรมภาษาเกาหลีให้มาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน นับจากเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน สถาบันมีนักเรียนต่างชาติที่เรียนจบหลักสูตรของสถาบันไปแล้วกว่า 25,000 คน สถาบันมีความภาคภูมิใจที่มีนักเรียนที่เรียนจบจากสถาบันกระจายอยู่ทั่วโลก

แผนกภาษาเกาหลียังเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติที่มีความสามารถใช้ภาษาเกาหลีอยู่ในระดับสูงให้เข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ สถาบันภาษา ยังรับผิดชอบอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยวิศวกรรมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น หรือมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีนด้วย

หลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มหาวิทยาลัยคยองฮี

 • หลักสูตรปกติ (Regular Program)
  เปิดสอนทั้งหมด 4 ภาคเรียนใน 1 ปี ภาคเรียนละ 10 สัปดาห์ ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแต่ภาคเรียนใดก็ได้ โดยนักเรียนทุกคนจะต้องสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีก่อน (ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ทำการทดสอบ) ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าเรียนตามระดับความสามารถของตน โดยการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีจะแบ่งเป็น 6 ระดับตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง
  เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-13.00น. (รวม 200 ชม.) ห้องเรียนละ 12-15 คน

ภาคเรียนของหลักสูตรปกติ

2018
Course Title Semester Application
Deadline
(non-visa
Exemption)
Placement
Test &
Orientation
Course Period

Regular
program
(10 Weeks)

Spring 23 Feb (19 Jan) 31 Mar 2 Apr-15 Jun
Summer 15 May (10 Apr) 19 Jun 20 Jun-29 Aug
Fall 21 Aug (17 Jul) 26 Sep 27 Sep-7 Dec
Winter 7 Nov (5 Oct) 13 Dec 14 Dec-28 Feb(2019)

Short term
program
(3 Weeks)

Spring 5 Feb 5 Mar 5 Mar-23 Mar
Summer (1st) 9 Jul 6 Aug 6 Aug-24 Aug
Summer (2nd) 6 Aug 3 Sep 3 Sep-21 Sep
2019
Course Title Semester Application
Deadline
(non-visa
Exemption)
Placement
Test &
Orientation
Course Period

Regular
program
(10 Weeks)

Spring 22 Feb(18 Jan) 1 Apr 2 Apr-12 Jun
Summer 14 May(9 Apr) 19 Jun 20 Jun-29 Aug
Fall 23 Aug(19 Jul) 30 Sep 1 Oct-11 Dec
Winter 8 Nov(4 Oct) 16 Dec 17 Dec-28 Feb(2020)

Short term
program
(3 Weeks)

Spring 4 Feb 4 Mar 4 Mar-22 Mar
Summer (1st) 5 Jul 5 Aug 5 Aug-23 Aug
Summer (2nd) 2 Aug 2 Sep 2 Sep-20 Sep

Tuition Fee and Additional Information

Qualifications Foreigners or overseas Koreans who are over 18 years old are eligible to apply
Number of students per
classroom
10-15 students
Tuition Fee
(Including application fee
of 60,000 won)
Regular program
(Including On-line Course)
₩ 1,760,000
Short term program ₩ 951,000
Required
Documents
Basic Documents Application, Photocopy of Passport,
Certificate of Graduation, 2 Photographs(3x4)
Additional documents are needed for non-visa exemption country students.
Submit &
Contact Information
Kyung Hee University, Institute of International Education Office106
26, Kyungheedae-ro Dongdaemun-gu, Seoul, 02447, Republic of Korea
Tel: 82-2-961-0081~2, Email: iie@khu.ac.kr
Website www.iie.ac.kr

***On-line courses are designed to help the students review the off-line courses they are taking.

ค่าใช้จ่ายและข้อมูลหอพักของหลักสูตรปกติ

 • ค่าเรียน: 1,760,000 วอน ต่อ 1 ภาคเรียน
 • รายละเอียดหอพัก
 ชื่อหอพัก ขนาดห้องพัก

หลักสูตรปกติ

(10 สัปดาห์)

หลักสูตรระยะสั้น

(3 สัปดาห์)

ค่าบริการหอพักพิเศษ

(ต่อ 1 คืน)

 Changdeok Ahn  2 คน 1,300,000 วอน 500,000 วอน  20,000 วอน
 1 คน 2,300,000 วอน 900,000 วอน  30,000 วอน
 Richville  1 คน 1,650,000 วอน 600,000 วอน  30,000 วอน
 Leader Valley  2 คน 1,200,000 วอน 450,000 วอน  20,000 วอน
 Grand Valley  2 คน 1,200,000 วอน 450,000 วอน  20,000 วอน

คุณสมบัติผู้สมัคร & เอกสารที่ใช้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. แบบฟอร์มการสมัคร (ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันพาราไดม์)
 3. รูปถ่ายภาพสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
 4. สำเนาแสดงผลการเรียน (Transcript)
 5. สำเนาพาสสปอร์ต (มีอายุเหลือเกิน 6 เดือน)
 6. สำเนาบัตรประชาชน
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. ค่าสมัครเรียน (กรุณาเช็คอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับทางสถาบันก่อนการโอนเงิน)