TOEFL TPO Test Center

TOEFL® Practice Online (TPO) คือข้อสอบ TOEFL iBT ที่ผ่านการสอบจริงมาแล้ว ผู้ใช้งานจะได้เตรียมความพร้อมการสอบทุกทักษะในระบบออนไลน์ด้วยประสบการณ์เสมือนสอบจริง

จุดเด่นของ TOEFL® Practice Online

 • เป็นข้อสอบที่ผ่านการสอบ TOEFL iBT จริง จึงทำให้ประสบการณ์สอบใกล้เคียงกับการสอบ TOEFL จริง
 • มีให้เลือกทั้งโหมดจับเวลา และ ไม่จับเวลา
  ผู้ใช้งานจะได้สัมผัสประสบการณ์สอบ TOEFL iBT เสมือนจริงจากการเลือกโหมดจับเวลา
  โหมดไม่จับเวลาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนและทำความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละคำถาม
 • สามารถออกและเข้าสู่ระบบได้ตลอดจนกว่าการสอบเสร็จสิ้น
 • กำหนดความเร็วการฝึกได้เองและมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกระหว่างทำข้อสอบในระบบ
 • ตรวจและส่งผลคะแนนทั้ง 4 ทักษะพร้อม feedback ให้ภายใน 24 ชั่วโมงด้วยระบบตรวจข้อสอบเสมือนมนุษย์ (AI) ที่ใช้ตรวจจริง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ TOEFL® Practice Online

 • TOEFL Practice Online ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือฝึกสอบโดยเฉพาะ สร้างความคุ้นเคยให้กับผู้เข้าสอบด้วยเนื้อหาที่ผ่านการสอบมาแล้ว ลดความตึงเครียด เสริมความพร้อมและความมั่นใจก่อนสอบจริง
 • การเสริมความพร้อมก่อนสอบ TOEFL iBT ด้วย TOEFL Practice Online นั้น สามารถฝึกสอบได้ทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนสอนภาษาที่มีแวดล้อมเอื้อต่อการสอบ
 • คะแนน TOEFL Practice Online เหมาะสำหรับเป็น feedback จากการฝึกสอบเท่านั้น เนื้อหาใน TOEFL Practice Online เป็นข้อมูลเปิดเผยและคะแนนส่วน Writing และ Speaking เป็นข้อมูลสำหรับอ้างอิงทักษะภาษา ETS ไม่แนะนำให้ใช้คะแนนดังกล่าวเพื่อสมัครงานหรือเรียนต่อ

สัมผัสประสบการณ์สอบ TOEFL iBT จริงได้แล้ววันนี้ ด้วย TOEFL iBT Practice Online (TPO)!

*TOEFL iBT Practice Online หรือ TPO เป็นแบบเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEFL iBT อย่างเป็นทางการ จัดทำโดย ETS ผู้ออกข้อสอบ TOEFL iBT อย่างเป็นทางการ