ภาษาเกาหลี

เรียน ภาษาเกาหลี - 4 ทักษะ

คอร์สภาษาเกาหลีที่พาราไดม์ประกอบไปด้วยหลักสูตรที่หลากหลายตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาแต่ละทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้งานได้จริง  โดยแบ่งตามระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียนดังนี้

📢 Korean Language Course - Beginner 1 (18 hrs.) 🎓
คอร์สเรียนออนไลน์สอนสดผ่านโปรแกรมซูม

🔥 ราคา Early birds 3,300 บาท (จากราคาปกติ 3,900 บาท) 🔥

📌 เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง
📌 ไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนไม่ได้ คุณครูพูดไทยได้ ใจดี น่ารัก สอนดีมากๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📲 02-2558889 or 084-6621414

1. ระดับพื้นฐาน (INTRODUCTION)
คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเกาหลีเลยแม้แต่น้อย และต้องการที่จะเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น อันประกอบไปด้วย อักษรเกาหลี การนับเลข คำศัพท์และประโยคพื้นฐาน คอร์สเรียนเกาหลีระดับพื้นฐานจะต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมด 120 ชั่วโมง ชั้นเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับละ 40 ชั่วโมง

No experience necessary! Come and learn the basic of the Korean language, including the alphabet, numbers, vocabulary and basic conversation! The total number for completion of Introduction level is 120 hrs and will be classified into 3 sublevels, 40 hrs/level.

2. ระดับต้น (PRE-INTERMEDIATE)
คอร์สนี้จะเริ่มเน้นไวยากรณ์เกาหลีมากขึ้น รวมไปถึงโครงสร้างประโยค ประโยคยาวๆและการสนทนาตามหัวข้อต่างๆ คอร์สเรียนเกาหลีระดับต้นจะต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 120 ชั่วโมง ชั้นเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับละ 40 ชั่วโมง

Students focus on grammar, sentence construction, having longer conversations, and talking about a variety of topics!  The approximately number for completion of pre-intermediate level is 120 hrs and will be classified into 3 sublevels, 40 hrs/level.

3. ระดับกลาง (INTERMEDIATE)
คอร์สนี้จะเริ่มฝึกการใช้ประโยคในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยจะฝึกทั้งการเขียนและการพูดและการนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ และเริ่มเรียนโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนมากขึ้น  คอร์สเรียนเกาหลีระดับกลางจะต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 120 ชั่วโมง ชั้นเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับละ 40 ชั่วโมง

Practice with realistic, natural conversations, talking and writing more freely about everyday life, and more complex sentence structures. The approximately number for completion of intermediate level is 120 hrs and will be classified into 3 sublevels, 40 hrs/level.

4. ระดับสูง (ADVANCED)
เรียนรู้การต่อบทสนทนา การเขียนเรียงความและการพูดตามหัวข้อที่กำหนด รวมไปถึงสร้างประโยคที่ซับซ้อนและการปรับใช้ในบทสนทนาหรือเรียงความ  คอร์สเรียนเกาหลีระดับสูงจะต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 120 ชั่วโมง ชั้นเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ระดับละ 40 ชั่วโมง

Learn to have extended conversations, develop essays and speeches about an assigned topic, and how to express emotions and complex ideas. The approximately number for completion of advanced level is 120 hrs and will be classified into 3 sublevels, 40 hrs/level.

5. หลักสูตรเร่งรัด (INTENSIVE)
หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเกาหลีซึ่งจะถูกแทรกอยู่ในตัวหลักสูตรด้วย เพราะในขณะที่นักเรียนกำลังเรียนรู้ภาษา นักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้ประเทศเกาหลีด้วยเช่นกัน

คอร์สเร่งรัดจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

  1. คอร์สระดับต้น (100 ชั่วโมง): คอร์สเร่งรัดและไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เรียนภาษาเกาหลีมาก่อน นักเรียนจะได้เรียนภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร เลข และบทสนทนาขั้นต้น
  2. คอร์สระดับกลาง (100 ชั่วโมง): ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อน คอร์สนี้จะเน้นในเรื่องไวยากรณ์ การสร้างประโยค การสร้างบทสนทนาที่ยาวขึ้น และการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวต่างๆ

6. คอร์สตัวต่อตัว (ONE : ONE)
หลักสูตรนี้อาจารย์และนักเรียนจะสามารถเน้นไปที่ทักษะต่างๆที่ต้องการหรือที่ขาดไปได้ คอร์สตัวต่อตัวจะเน้นเรียนเนื้อหาการเรียนเข้มข้นเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งผู้เรียนสามารถสามารถจัดตารางเรียนได้เองตามความสะดวกโดยควรเรียน 2 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้ง
คอร์สเรียนตัวต่อตัวจะเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาและผู้เรียนควรจะใช้เวลาเรียนขั้นต่ำประมาณ 20-40 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดให้เกิดการพัฒนาความรู้ของผู้เรียนเองเป็นหลัก

7. คอร์สเรียนออนไลน์ (ONLINE KOREAN COURSES)
พาราไดม์เปิดทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาแต่ไม่สะดวกมาเรียนที่โรงเรียน การเรียนออนไลน์นี้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ โดยจะเรียนผ่านทางโปรแกรม skype ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนจะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด การเรียนการสอนจะสอนสดแบบตัวต่อตัวโดยคุณครูชาวเกาหลีที่สามารถพูดภาษาไทยทำให้นักเรียนไม่เครียดและสนุกไปกับการเรียน

8. เรียนซัมเมอร์ที่ประเทศเกาหลี (SUMMER SHORT TRIP IN KOREA)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ contact@paradigm-edu.com หรือโทร. 0-2255-8889
For more information, please contact 02-255-8889 or drop an email to: contact@paradigm-edu.com