English Language Courses

เรียนภาษาอังกฤษ ที่ไหน ดี 

ให้บริการหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลาย สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษ จึงเข้าใจในบริบทการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยได้เป็นอย่างดี พาราไดม์ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นผ่านการฝึกฝนทั้งในระดับกลุ่มย่อย และการฝึกฝนด้วยตนเองใน Self- Access Centre (เซลฟ์แอคเซสเซนเตอร์) ของพาราไดม์ โดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไปของพาราไดม์ มี 2 คอร์ส ได้แก่

 1. คอร์สภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English for Work and Life & Business English)
 2. คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในองค์กร (Corporate Program)

 


 หากคุณคือคนหนึ่งที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษได้ดั่งเจ้าของภาษา มาเริ่มต้นเรียนที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์กับเราสิคะ!

สถาบันภาษาพาราไดม์จัดเตรียมหลักสูตรที่ครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียนของ ภาษาอังกฤษที่หลากหลาย ตั้งแต่หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงหลักสูตรสำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษใน ระดับสูง

  เหตุผลที่ทำไม? เลือกเรียนภาษาอังฤษกับ “สถาบันพาราไดม์”

 1. ฟรี! ทดสอบวัดระดับ : นักเรียนพาราไดม์ทุกคนจะได้รับ การทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาก่อนเข้าเรียนฟรี เพื่อตรวจสอบระดับชั้นเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับคุณ
 2. ฟรี! กิจกรรมกลุ่มสนทนา : สถาบันสอนภาษาพาราไดม์เปิด กลุ่มสนทนาภาษาฟรีทุกวัน เพื่อช่วยในการฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ภายใต้การควบคุมดูแลโดยครูผู้สอนเจ้าของภาษาชั้นนำ
 3. การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล : อาจารย์ผู้สอนของ สถาบันภาษาพาราไดม์เป็นอาจารย์เจ้าของภาษาชาวอังกฤษหรืออเมริกันมากด้วย เทคนิคและวิธีการสอนที่ทันสมัยเพื่อให้คุณสามารถพัฒนาทักษะและเรียนรู้การ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องรวมทั้งสามารถใช้สื่อสารได้ในชีวิตจริง ที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์คุณจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ด้วยคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยม จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ด้านการสอนที่ชำนาญการ
 4. สนุกกับการเรียน : อาจารย์ที่นี่จะทำให้การเรียนของคุณเป็นเรื่องน่าสนใจและสนุกไปพร้อมกับเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์
 5. หลากหลายด้วยกิจกรรม : ในชั้นเรียน นักเรียนจะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง พร้อมๆไปกับการออกเสียงที่ดี
 6. สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่ยอดเยี่ยม : สถาบันสอน ภาษาพาราไดม์จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ ยอดเยี่ยมสำหรับคุณไว้อย่างเพียบพร้อม ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าใช้ได้มากเท่าที่ต้องการ

  เพิ่มความมั่นใจ :

 • ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสนทนาในชีวิตประจำวันและการทำงาน

  เรียนรู้การใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ :

 • เพื่อพัฒนาทักษะและระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ

  ทักษะภาษาอังกฤษ :

 • ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันและเแวดวงธุรกิจ

ฟรี ! เข้ากลุ่มสนทนา – ฟรี ! บริการตรวจงานเขียน – ฟรี ! แบบทดสอบ


If you want to learn to speak English like a native speaker, come to Paradigm.

Paradigm Language Institute provides a full range of English language courses from Elementary level to Advanced level.

  Why Paradigm is best for you...

 1. FREE Pre-test : All students who come to Paradigm get a FREE pre-test to check that they are in the right level class.
 2. FREE Conversation Clubs : Paradigm has FREE conversation clubs every day to help you to practice your English more. Run by top native-speaking teachers.
 3. WORLD-CLASS Teaching : All Paradigm teachers come from the US or the UK. They use the most modern teaching methods to help you develop your skills and really learn to use English to communicate in your life.All Paradigm’s teachers are friendly, well-qualified and experienced and will help you to improve your English quickly.
 4. FUN classes : Teachers make classes really fun and interesting as well as really useful.
 5. Lots of activities : In class, students do lots of activities which help you to learn how to use English properly with good grammar and good pronunciation.
 6. Excellent study environment : Paradigm has all the modern technology to help you to learn English. A state-of-the-art self-access center gives you everything you need to practice your English skills.

  Gain confidence :

 • in using English to communicate

  Learn to use grammar and vocabulary :

 • develop your range and accuracy

  English language skills :

 • essential to everyday life and in business

FREE Conversation Clubs - FREE Writing Service - FREE Testing