Arthit Jaroenrat
November 18, 2021
    
163_TOEFL ITP Student_Arthit Jaroenrat

"เรียนคอร์สติว TOEFL ITP กับครูบีม ถึงแม้จะติวไปเพียง 6 ชั่วโมง ก็ทำให้ผมได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆมากมาย ทั้งหลัก Grammar การดูโครงสร้างประโยค และทริคในการทำโจทย์ Reading คุณครูเป็นกันเองมาก และพยายามนำเรื่องที่ผมสนใจ มายกตัวอย่างทำให้ผมเข้าใจมากขึ้น แบบทดสอบที่ครูบีมให้ฝึกทำและนำเทคนิคที่เรียนมาใช้ ช่วยให้ผมทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจและแม่นยำ และที่สำคัญได้คะแนนมาเกินคาดด้วยครับ

ขอขอบคุณคุณครูบีม และ Paradigm Education มากๆครับ"

TOEFL ITP Student
• Before the course : 527
• After the course : 563