Natthima Suwan
December 23, 2019
    
95_IELTS Student_Natthima Suwan

“เรียนที่นี่ได้เทคนิคที่สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้จริง เช่น การเขียน อาจารย์จะมีฟอร์มเป็นตัวช่วยในการเขียนแรกๆให้เราเริ่มชินก่อนว่าต้องเขียนแบบนี้ แล้วพอชำนาญมากขึ้นค่อยลองเปลี่ยนดู ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เขียนบ่อย แล้วก็ได้คำแนะนำดีๆจากอาจารย์ ที่เราสามารถนำไปปรับปรุงเพื่อให้คะแนนของเราดีขึ้นได้ เราก็จะได้แก้ไขให้ตรงจุด ประหยัดเวลา แล้วก็มีประสิทธิภาพ สรุป เรียนที่นี่ก็ช่วยให้คะแนนดีขึ้นมากๆค่ะ"

IELTS Score : 7.5
• Listening : 8.0
• Reading : 8.5
• Writing : 6.5
• Speaking : 6.5