Kotchakorn Klangmanee
August 12, 2019
    
81_TOEFL ITP Student_Kotchakorn Klangmanee

"การได้เรียน TOEFL ITP Intensive Course ที่ Paradigm ได้ผลจริงๆ ทำให้สอบได้คะแนน TOEFL ตามที่ตั้งใจไว้ในเวลาอันสั้น เพราะทบทวน Grammar ที่ควรรู้และมักออกข้อสอบทั้งหมด พร้อมได้เทคนิคดีๆ เกี่ยวกับแนวคำถาม และการหาคำตอบใน part structure & written expressions ขณะที่ part reading ก็ได้ทราบเทคนิคการ skim & scan ในการอ่าน ซึ่งช่วยให้อ่านเรื่องและหาคำตอบได้เร็วขึ้น ทำให้ทำข้อสอบในส่วนนี้ได้ทันเวลา นอกจากนี้ยังได้ตัวอย่างข้อสอบเพื่อให้ลองฝึกทำเองที่บ้านอีก เมื่อนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้เหล่านี้ไปใช้ พบว่าทำข้อสอบได้เร็วขึ้นจริงๆ ค่ะ"

TOEFL ITP Student