Parisa Nimnate
March 20, 2019
    
72_TOEFL ITP Student_Parisa Nimnate

"Course TOEFL ITP ตัดสินใจถูกมากที่ลงเรียนค่ะ หลังจากเรียนทำให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น ทำได้รวดเร็ว เพราะได้เทคนิคในการคิดวิเคราะห์ให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง แม่นยำ โดยเฉพาะคะแนน part structure & written expression ทำให้ได้คะแนนถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะ"

TOEFL ITP Score : 550