Mledpan Nuanpen
Mahidol University International
January 18, 2019
    
70_TOEFL ITP Student_Mledpan Nuanpen

“เรียนกับที่สถาบันทำให้เข้าใจในส่วนที่ตัวเองขาดหายไป แล้วก็ทำให้ด้านอื่นๆพัฒนาควบคู่ไปกับหลักสูตรด้วยครับ ตอนเรียนมีความสุขมากๆ คะแนนที่ได้เอาไปยื่นเพื่อใช้เป็น requirement จบของโรงเรียนครับ”

TOEFL ITP Student
• Before the course : 517
• After the course : 570