Aphaphat Thanomchart
January 12, 2019
    
69_IELTS Student_Aphaphat Thanomchart

"อาจารย์มี tips & tricks ในการทำข้อสอบมาแชร์อยู่เสมอ ทั้งทางวิชาการและการจัดการความกดดันระหว่างสอบ บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน พี่ๆ staff ก็เป็นกันเองมากๆค่ะ"

IELTS Score : 6.5