Rungratchanee Prompring
January 10, 2019
    
68_TOEFL ITP Student_Rungratchanee Prompring

“ดิฉันอายุ 58 ปี สอบภาษาอังกฤษมาหลายครั้งแต่ยังไม่ผ่าน จนเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันแนะนำให้ลองมาสอบ TOEFL ITP ที่สถาบันสอนภาษา Paradigm ก็เลยมาสอบโดยตรงโดยที่สอบครั้งแรกไม่รู้เนื้อหาอะไรเลย นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมอบรม Free Workshop 2 ครั้ง โดยอาจารย์บีมและอาจารย์สร้อยทั้ง 2 ท่านคอยแนะนำให้คำปรึกษาการสอบได้เป็นอย่างดี สอบครั้งที่สี่คะแนนก็อัพขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้คะแนนตามเป้าหมาย หลังจากนั้น ก็เลยตัดสินใจลงทะเบียนเรียน อาจารย์บีมเน้นการสอนเทคนิคและกลยุทธ์ความรู้ต่างๆ ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เข้าใจง่าย ได้ทำการฝึกฝน มีแบบทดสอบให้ฝึกทำเยอะมากและทำความเข้าใจกับโครงสร้างข้อสอบทั้ง 3 ส่วนนี้ เพื่อจะได้มีความพร้อมและมีความมั่นใจยิ่งขึ้นก่อนลงสนามสอบจริงอีกครั้ง สอบครั้งที่ห้าทำให้สามารถทำคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ ที่คอยให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมาค่ะ”

TOEFL ITP Student