Nuttawut Vairungrog
July 21, 2018
    
60_TOEFL ITP Student_Nuttawut Vairungrog

“เคยคิดว่า 450 คะแนนไม่น่าจะยาก อ่านหนังสือเองก็น่าจะสอบผ่าน แต่ด้วยเวลาที่จำกัด เพราะต้องทำงานไปด้วย ทำให้ไม่มีเวลาเตรียมตัวสอบ สอบเท่าไหร่ก็ไม่แตะ 450 สักที เลยตัดสินใจเรียน Intensive Course กับทาง paradigm เพียงแค่ 6 ชั่วโมง ทำให้รู้เทคนิคในการทำข้อสอบมากมาย พร้อมทั้งการบริหารจัดการเวลา เพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลา ทำให้ 450 คะแนน ไม่ยากกว่าที่คิด ต้องขอขอบคุณครูบีม และพี่ๆ ทาง paradigm มากๆครับ ที่ทำให้สามารถยื่นคะแนนเพื่อขอจบปริญญาโท ได้ทันเวลา ขอบคุณครับ”

TOEFL ITP Student