Parnupong Poonyama
June 15, 2018
    
53_TOEFL ITP Student_Parnupong Poonyama

“พอได้มาเรียน TOEFL ITP แล้วทำให้เราได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการทำข้อสอบเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นคนที่มีพื้นความรู้น้อยมากซึ่งการเรียนแบบตัวๆทำให้เรากล้าถามกล้าพูดกับอาจารย์มากขึ้นในสิ่งที่เราไม่รู้และยังเป็นการฝึกฝนตัวเองอีกด้วย ทำให้ผมสอบติด มหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง นักวิชาการ ”

TOEFL ITP Student