Nachanok Wongkhaluang
Silpakorn University
October 3, 2016
    
28_IELTS Student_Nachanok Wongkhaluang

"หลังจากได้เรียน IELTS ที่สถาบันพาราไดม์รู้สึกประทับใจ ครูสอนดีมากค่ะ สามารถเลือกเรียนสิ่งที่สนใจได้ การเรียนมีความหลากหลาย ใส่ใจนักเรียน น่ารักและมีความเป็นกันเอง สอนตามที่นักเรียนต้องการได้ ทำให้พัฒนาทักษะการเขียนในเชิงวิชาการได้ดีขึ้นมาก ไม่อายที่จะเขียนผิดเพื่อให้คนตรวจ และยังได้ฝึก British Accent อีกด้วย พี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักให้ความช่วยเหลือดีมาก"

IELTS Score : 6.5