Sireepat Mahadumrongkul
March 7, 2016
    
22_IELTS Student_Sireepat Mahadumrongkul

"การเขียนเป็นสิ่งที่กังวลมากที่สุดเมื่อก่อนเรียน  ตอนนี้พัฒนาขึ้นได้อย่างชัดเจนทำให้ตอนนี้ไม่กลัวในการเขียนและเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในการสอบ อาจารย์ใส่ใจในการสอนและจี้ข้อผิดพลาด ทำให้พราวได้พัฒนาในส่วนการเขียนได้เร็วมาก ก่อนเรียนที่พาราไดม์สอบจริงได้ band 6.0 แต่หลังจากมาเรียนจบคอร์ส Private ที่พาราไดม์ ไปสอบจริงได้คะแนน Writing 7.0 Band ค่ะ พี่ๆเจ้าหน้าที่พูดคุยแนะนำเป็นกันเองดีค่ะ และบรรยากาศโรงเรียนก็น่าเรียนค่ะ"

IELTS Score : 7.0