Sasi Sermprapasilp
October 17, 2015
    
19_IELTS Student_Sasi Sermprapasilp

"ก่อนเรียนคะแนน 6.0 หลังจากเรียนไปแล้วคะแนน 7.0 รู้สึกประทับใจบรรยากาศที่เรียน พี่ๆและอาจารย์ทุกคนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี อยากให้ทุกคนมาเรียนนะคะเพราะแม้เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ไม่รู้เทคนิคในการทำข้อสอบก็อาจทำให้คะแนนไม่น่าพอใจได้ ลูกไม้ได้อาจารย์ที่นี่สอนเทคนิคในการทำข้อสอบ ลงเรียนไปแค่คอร์สเดียวก็ทำให้คะแนนดีขึ้นขนาดนี้ได้ ขอบคุณ Paradigm มากๆค่ะ"

IELTS Score : 7.0