Panicha Chaisinghan
August 29, 2015
    
18_IELTS Student_Panicha Chaisinghan

"หลังจากได้สอบวัดระดับ Director ของพาราไดม์ช่วยแนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะกับฝนให้ เรียนที่นี่ได้ประโยชน์มาก อาจารย์ให้เทคนิคที่ช่วยให้เราพัฒนาได้ตรงจุดและช่วยให้ทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็ว ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของความกล้า + การฝึกฝน ถ้าเรากล้าที่จะเริ่มและหมั่นฝึกฝนตนเองก็จะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วโดยสนุกกับมันค่ะ"

IELTS Score : 7.5