Puntharat Khatchaphan
July 19, 2023
    
186_GED Student_Puntharat Khatchaphan

"หลังจากเรียนจบคอร์ส ผมเข้าใจเนื้อหามากขึ้นครับ อาจารย์มีวิธีและเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากขึ้นครับ"

GED RLA Score : 157