Pavisorn Chuenchum
February 1, 2022
    
166_TOEFL ITP Student_Pavisorn Chuenchum

"ผมจำเป็นต้องใช้คะแนน TOEFL ITP® 550+ ในการสมัครงาน สอบมาหลายครั้งจนท้อ เลยตัดสินใจเรียน Intensive Course 6 ชั่วโมงกับทาง Paradigm ทำให้เข้าใจเทคนิคในการทำข้อสอบมากขึ้น เพื่อให้เข้าใจเรื่อง Grammar กับ Reading อย่างถ่องแท้ เลยตัดสินใจเรียน Private Course กับครูบีมอีก 6 ชั่วโมง ทำให้สามารถพิชิตข้อสอบ TOEFL ITP® ได้ในที่สุด ผมต้องขอบคุณครูบีมและพี่ๆ Paradigm ทุกคนสำหรับกำลังใจที่ทำให้สามารถสอบผ่านครับ"

TOEFL ITP® Student
• Before the course : 523
• After the course : 550