Panida Mathaveechotikul
September 10, 2021
    
160_TOEFL ITP Student_Panida Mathaveechotikul

"สอบ TOEFL ITP หลายรอบมาก ทำยังไงก็ได้คะแนนเท่าเดิมตลอด จนตัดสินใจลงเรียน TOEFL ITP  course ส่วนตัวที่พาราไดม์กับครูบีม ทำให้ได้เทคนิคในการทำข้อสอบทั้งในส่วน structure & reading ซึ่งครูบีมสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้จริง จนวันนี้สอบผ่านแล้วค่ะ ขอบคุณครูบีมและพี่เจ้าหน้าที่ที่คอยให้กำลังใจมาตลอดนะคะ"

TOEFL ITP Student
• Before the course : 523
• After the course : 557