Sompop Sirithananukulwong
August 22, 2015
    
15_IELTS Student_Sompop Sirithananukulwong

"อาจารย์ที่นี่เชี่ยวชาญและรู้จริงให้เวลากับเราเต็มที่ทั้งในเรื่องการฝึกเขียนตรวจการบ้านคอยแนะนำสิ่งที่เราควรแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ได้คะแนนดีที่สุด ผมใช้เวลาเรียนประมาณ 2 เดือนก็ได้ IELTS Overall Band 7.5 และ Writing 8.0 ครับ"

IELTS Score : 7.5