Benjamas Duangden
February 5, 2021
    
131_TOEFL ITP Student_Benjamas Duangden

"พยามสอบ TOEFL ITP มาหลายครั้งแต่คะแนนไม่ได้ตามที่หวังสักที จนได้มาเรียน Private Course ที่ Paradigm ทำให้ได้เทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท Grammar ที่ดีมาก อาจารย์สอนเข้าใจง่ายเน้นจุดสำคัญของการทำข้อสอบให้ได้ทันเวลา แถมมีแบบฝึกหัดให้กลับไปลองทำหลังเรียนได้ทบทวนความเข้าใจมากขึ้นด้วย จนตอนนี้สอบผ่านแล้วววว สุดยอดมากค่ะ"

TOEFL ITP Student
• Before the course : 420
• After the course : 497