Thongtra Nanna
January 20, 2021
    
126_TOEFL ITP Student_Thongtra Nanna

"หากใครต้องการทำคะแนนให้ดีขึ้นเร็ว ในเวลาที่จำกัด TOEFL ITP intensive course 6 ชม. เป็นคอร์สที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียว อ.ผู้สอนถ่ายทอดเทคนิคการทำข้อสอบ+สรุปเนื้อหาได้ครบถ้วนเหมาะสมกับเวลาอันน้อยนิด เรียนสะดวกเพราะมีออนไลน์ หลังจบคอร์สนี้ให้เวลาตัวเองทำแบบฝึกหัด ก็คือเอกสาร+ไฟล์เสียงที่ได้มากับคอร์สนี้นั่นเอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้ทบทวนภาษาอังกฤษต่อไป"

TOEFL ITP Student
• Before the course : 530
• After the course : 573