Welawat Tienpratarn
September 13, 2020
    
116_TOEFL ITP Student_Welawat Tienpratarn

"ขอบคุณ Paradigm Language Institute ครับ สำหรับการเรียนการสอน TOEFL ITP แบบ online เข้มข้น 6 ชั่วโมงเต็ม ได้รับความรู้อัดแน่นและได้ทริคต่างๆในการนำไปใช้ในห้องสอบจริง โดยเฉพาะ Part Grammar ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 48 เป็น 57 คะแนน และ Part Reading ได้หลักการอ่าน Passage จาก Paradigm ทำให้จับจุดและทำข้อสอบได้เยอะขึ้นครับ การสมัครสอบ TOEFL ITP ทำได้ง่าย สะดวกสบาย เวลาสอบเจ้าหน้าที่ดูแลและให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผลสอบออกเร็ว ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสอบ TOEFL ITP ครับ"

TOEFL ITP Student
• Before the course : 487
• After the course : 553