Napavan Yudram
June 15, 2020
    
112_TOEFL ITP Student_Napavan Yudram

"ผลสอบ TOEFL ITP ครั้งแรกในปี 2020 ได้ 440 คะแนน และค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละนิดในครั้งถัดมา แต่ก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ครูคืนถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ที่ 473 คะแนน หนูจึงตัดสินใจลงเรียนคอร์สออนไลน์กับอาจารย์บีม ที่สถาบันพาราไดม์ ทำให้หนูมองเห็นภาพและเข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ชัดเจนขึ้น อาจารย์จะเน้นสอนในส่วนที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบได้จริง โดยเฉพาะใน Part Reading ที่หนูได้เทคนิคการอ่านและตอบคำถามโดยไม่ต้องแปลเนื้อเรื่องในบทความ ส่งผลให้หนูหาคำตอบได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น หลังจากเรียนจบคอร์ส หนูพักทบทวนบทเรียน 1 สัปดาห์ แล้วไปสอบ ผลคือ คะแนนผ่านเกณฑ์ ได้ 480 คะแนน รู้สึกภูมิใจกับสำเร็จของตัวเองมากค่ะ "คนมีประวัติ Eng ป.ตรี C+ อย่างฉันทำได้ ทุกคนก็ทำได้แน่นอนค่ะ"

TOEFL ITP Student
• Before the course : 440
• After the course : 480