Pornpitcha Korsurat
June 11, 2020
    
111_IELTS Student_Pornpitcha Korsurat

“อาจารย์ใจดีมากๆ ในส่วนที่เราฟังไม่ทัน อาจารย์ก็พยายามอธิบายเนื้อหาที่เข้าใจยากให้เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น"

IELTS Score : 6.0
• Listening : 7.0
• Reading : 7.0
• Writing : 6.0
• Speaking : 6.0