Sirinya Bunchusanong
November 20, 2014
    
10_TOEFL iBT Student_Sirinya Bunchusanong

"ปั๊ปเรียนคอร์ส TOEFL ค่ะ เพิ่งลงเรียนที่พาราไดม์คอร์สแรกค่ะ รู้จักสถาบันสอนภาษาพาราไดม์เพราะเคยมาสอบ TOEFL ที่นี่ค่ะ ปั๊ปมีจุดอ่อนตรง Grammar มาเรียนที่สถาบันสอนภาษาพาราไดม์ทำให้เข้าใจถึงหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องตามรูปแบบของประโยค"

TOEFL iBT Student