Teerapon Pongsayoykum
April 23, 2020
    
104_TOEFL ITP Student_Teerapon Pongsayoykum

“ผมสอบมาหลายครั้ง สอบรอบล่าสุดคะแนนอยู่ที่ 440 และ 453 จึงตัดสินใจเลือกลงเรียนคอร์ส TOEFL ITP Intensive 6 hours Group Course ครูสอนเทคนิคการทำข้อสอบให้เข้าใจง่ายขึ้นครับ ทำยังไงให้ทำ Reading เร็วขึ้น (นี้เป็นปัญหาใหญ่ของผมเลยครับ)ผมนำเทคนิคที่ครูให้ไปทำข้อสอบ ทำให้คะแนนผมเพิ่มขึ้นมาเลยครับ และทำข้อสอบทันด้วยจากที่ไม่เคยทำทัน ในที่สุดผมก็ได้คะแนนที่ต้องการ คือ 473 คะแนน ขอบคุณครับ”

TOEFL ITP Student