Sanhanut Kesornsit
March 23, 2020
    
103_TOEFL ITP Student_Sanhanut Kesornsit

"ผมได้ลงคอร์สเรียน TOEFL ITP กับครูสร้อยเพื่อที่จะเพิ่มคะแนนสอบให้ได้ 500 คะแนน จากที่ผมเคยได้คะแนน 453 คะแนน เพื่อใช้ในการเรียนจบระดับปริญญาโท ในคอร์สส่วนการฟังครูสร้อยได้แนะนำเทคนิคการฟังในการทำข้อสอบซึ่งสามารถใช้ได้จริงในการสอบ ส่วนหลักแกรมม่าครูสร้อยได้แยกหลักแกรมม่าที่ออกสอบบ่อยๆใน TOEFL ITP ไว้เป็นข้อๆ จึงทำให้เข้าใจและจับหลักของข้อสอบได้และสามารถกลับมาอ่านทบทวนใหม่ได้ในครั้งต่อๆไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ส่วนการอ่านครูสร้อยได้สอนเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนการอ่านซึ่งทำให้ทำข้อสอบได้เร็วยิ่งขึ้น หลังเรียนได้มีการฝึกทำข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียดในคอร์สเรียนอีกด้วย สำหรับรรยากาศการเรียนครูสร้อยสอนสนุกเข้าถึงนักเรียนทุกคนในคอร์ส เรียนกับครูสร้อยแล้วรับรองว่าได้เทคนิคในการทำข้อสอบและได้คะแนนตามที่หวังไว้แน่นอนครับ"

TOEFL ITP Student