Phanapee & Naphapee Srivorarat
March 17, 2014
    
07_IELTS Student_Phanapee & Naphapee Srivorarat

"พวกเราต้องการคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยมีเวลาแค่ 2 อาทิตย์เท่านั้น เชื่อมั่นว่าพาราไดม์นี่แหละครับที่จะช่วยเราได้ เพราะอาจารย์ที่นี่เอาใจใส่เข้าใจปัญหาและช่วยแก้ไขให้ในทันที นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนครบครัน หากตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่และใช้บริการด้านการศึกษาที่นี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องได้คะแนนตามเป้าหมายแน่นอน”

IELTS Students