Putthiporn Chunjongkolkul
July 16, 2013
    
04_General English Student_Putthiporn Chunjongkolkul

"เอ้เรียน English for work & life มา 2 เดือนครับเอ้มาเรียนปรับพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาพาราไดม์ครับเอ้อยากจะปรับพื้นฐานเพื่อที่จะเรียนต่อในคอร์ส TOEFL ห้องเรียนของเอ้มีแต่ชาวต่างชาติครับทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น"

General English Student